Onze missie is bij te dragen aan een vrijheidsbewuste samenleving; door het versterken van de collectieve herinnering van alle Nederlanders aan 15 augustus 1945 als officieel einde van de Tweede Wereldoorlog en als belangrijk kantelpunt in een gedeelde Nederlandse geschiedenis met een grote en blijvende impact op – en waarde voor onze huidige samenleving.


Onze visie is dat we door overlevering de nagedachtenis levend kunnen houden van onze gevallenen, dat we voor de Indische en Molukse gemeenschap een stem hierin kunnen zijn.

Ook zijn wij doorlopend actief met het bereiken en binden van nieuwe generaties om hier hun betrokkenheid in te vergroten. Wij stimuleren het gebruik van de Melati, de Indische Jasmijn, zodat dit herkend en gedragen wordt als overkoepelend symbool van verbondenheid, betrokkenheid en respect.